2023. június 5-9.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2022-ben is meghirdette a Határtalanul! programot, melynek keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésére nyílik lehetőség. Iskolánk a 2022/23-as tanévben pályázott és 2.807 600 Ft-ot nyert.

A pályázati eredmény-hirdetésig izgatott hónapok teltek el, majd boldog örömmel folytatódott a tervezési-szervezési időszak. 2023. június 5-én 20 diák és 2 pedagógus örömmel és érdeklődéssel indult el a magyar történelmi és kulturális, valamint az épített kincsek nyomába Horvátországba és Szlovéniába.

A kiránduláson résztvevő diákok és kísérő tanárok a program előkészítésének részeként előkészítő órán vettek részt. Itt megismerkedtek a résztvevők a meglátogatott tájegységek történelmi múltjával, a régió etnikai sajátosságaival, a magyarság múltjával és jelenével. Trianonra emlékeztünk megvizsgálva a békeszerződés földrajzi aspektusait, a határok által teremtett gazdasági, társadalmi viszonyokat. Térképet készítettünk a békeszerződés előtti és utáni országhatárokról, tanulói rajzok készültek a koronázási jelvényekről, amit kiállítottunk. Kiselőadásokat, power point bemutatókat néztünk meg, rejtvényt fejtettünk. A tanulók tájékoztatást kaptak a helyes viselkedési szabályokról és a buszos etikai kódexről.

A Csillagösvény Utazási Iroda segítette utazásunk szervezését.

Június 5-én, egy hétfő reggelen boldogan vágtunk neki utunknak. Az időjárás Magyarországon kíméletes volt hozzánk, és igazi kellemes kirándulóidőnk volt, míg meg nem érkeztünk Csáktornyára. Itt egyre erőteljesebb nyári zápor fogadott bennünket. Ez nem szegte kedvünket, hogy megismerjük a Zrínyiek sasfészkét. Tettünk egy sétát a csáktornyai várnál. Elsétáltunk Szent Jeromos szlavóniai származású szentünk szobrához, a Zrínyi fához, Zrínyi teljes alakú szobrához, és megnéztük a honvédő háború áldozatainak emlékművét és a turulmadaras központi emlékoszlopot. Itt koszorút helyeztünk el.

Utunkat Varasdon folytattuk. Az eső itt sem kímélt bennünket, mintha dézsából öntötték volna. Megtekintettük az Erdődyek várkastélyát, Megyeházát, Draskovics Palotát, székesegyházat és a gyönyörű városházát. Láttuk a színes barokk belvárost.

Következő állomásunk szállásunkhoz vezetett. A csodálatos természeti szépség látványa és a tenger megpillantása feledhetetlen élménnyel gazdagított bennünket. Elfoglaltuk selcei szállásunkat és gyönyörködtünk a tengerparti kilátásban, majd vacsoráztunk. Ezután tettünk még egy sétát a tengerparton és kellemesen elfáradva visszatértünk szállásunkhoz.

Második reggelünket a Fiuméhez tartozó Tersatto megtekintésével kezdtük. Megnéztük a Tersattoi Mária búcsújáró templomot, ami a magyar hadihajók emlékét őrzi. Felsétáltunk Tersatto várába, amelyet a Frangepánok építettek a 13. században. Innen a városközpontba a zarándokok lépcsőin jöttünk le.

Ezután megismerkedtünk Fiume történelmi belvárosával. Ezen a napon szerencsére már délelőtt nem esett az eső, kellemes napsütésben ismerkedhettünk a várossal. Fiume történelmi belvárosában, a korzón megkerestük az Óratornyot, meglátogattuk a magyar időben épült piacot, a színházat és egyéb fontos épületeket: a Kormányzói Palotát, a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság épületét, az Adria Palotát, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Rt. székházát Felkerestük a magyar feliratú kikötői bójákat és a Baross-emléktáblát. Az egykori Andrássy úton keresztül elsétáltunk a Kossuth Lajos Korzóra. Megnéztük a fiumei ferde tornyot, a római kaput, sétáltunk a háborús időkben óvóhelyként szolgáló alagútban.

Utunkat a babérról elnevezett Lovranban folytattuk. A római időkből megmaradt városmag kacskaringós utcái az adriai település jellegzetes hangulatát idézték. Megtekintettük azt a villát, amelyben Feszty Árpád is elhunyt. Lementünk a tengerpartra és a bátrabbak megmártóztak a tengerben.

Abbáziában felidéztük néhány magyar származású család történetét. Sétáltunk a tengerparon a híres sziklába vájt sétányon és felkerestük a Hotel Bellevuet, ahol Markusovszky Lajos tábori főorvos utolsó lakhelye volt.

A nap fénypontja: Krk sziget, Omisalji hajókirándulás. Nagyon szép látványban volt részünk. Hajókázásunkkor láttuk Krk-sziget hídját, Kraljevica városát, panorámás kilátás nyílt a Zrínyi-Frangepán kastélyra és az Omisalj-öbölre. Élményekkel gazdagon tértünk vissza szállásunkra vacsorázni. Szomorú szívvel raktuk össze csomagjainkat, hisz e pazar tengerpartra néző szállásunkon az utolsó estét töltöttük el.

Harmadik napunk reggelén Zágrábba indultunk városnéző sétára. Meglátogattuk a Liszt Ferenc Intézetet, ahol az intézet igazgatója előadást tartott nekünk munkájukról, és arról, hogyan népszerűsítik a magyarságot és népünk kultúráját a szomszédos országokban és a világ különböző részein. Óriási öröm érte egyik diákunkat, akinek engedélyezte az attasé úr, hogy játszhasson a teremben lévő zongorán. Csodálatos előadásával elvarázsolt bennünket osztálytársunk és szebbé tette napunkat.

Megtekintettük a Káptalandombon emelt székesegyházat. Felújítás miatt nem tudtunk bemenni, de a felállványozott épület látványa így is elbűvölt bennünket. Beszéltünk az itt nyugvó Erdődy Tamásról, Frangepán Ferencről és Zrínyi Péterről és Szent László koronázási palástjáról.

Felsétáltunk a Szent Márk térre, ahol a horvát Szábor található, ami a Szent Márk templomra néz. Itt Horvátország és Zágráb címerét Zsolnai cserépből rakták ki. A felvonók menti lépcsőkön visszatértünk a sétáló utcába és annak városmagjába. A főtéren megnéztük a Jellasics -teret és Jellasics lovas szobrot.

Elbúcsúztunk Horvátországtól és Szlovénia Ptuj városába vezetett következő utunk. Megemlékeztünk a város magyar vonatkozásairól. Ez a település IV. Béla és Mátyás király idejében Alsó-Stájerország részeként a Magyar Királyság része volt. Sétát tettünk az ódon városközpontban, megnéztük a Szent Flórián szobrot, a régi városházát, és az ikonikus Orpheus emlékművet, a középkori Várostornyot és a Szent György plébánia templomot. Magyarországi szállásunkra Őriszentpéterre kissé fáradtan, de boldogan érkeztünk meg.

Negyedik reggelünkön természetjáró kirándulásra indultunk a Hármashatárra. A 384 m magasságban emelt emlékművet körbe sétálva három országban szabadon lépkedtünk ma már vasfüggöny mentesen szabadon. A helyszínt Türke felől közelítettük meg. Nemcsak a trianoni, de az 1919-es Saint Germain-i békediktátumra is emlékeztet ez a hely.

Felsőlendván megtekintettük Szlovénia legnagyobb kiterjedésű várát, amelynek elődjét még a 13. századi keresztes háborúk idején a templomosok építettek. Később az Amadék, a Széchenyiek, a Nádasdyak, a Szapáryak végül Trianonig a Széchenyiek birtokolták. Az udvarban 7 energiavonalat is találunk. ami állítólag jótékony hatású a szervezetre.

Muraszombaton meglátogattuk azt a várkastélyt, amely a késő középkorban szintén a Széchy család birtoka volt, és jelentős szerepet kapott a nyugati határvidék védelmében. Később a Szapáry család birtokolta a várat, ők végezték el a barokk átépítéseket. Jelenleg a Muravidéki Múzeum működik benne.

Ezután Battyánfalvára látogattunk el, ahol a település névadójának kastélyát tekintettük meg. A közelben található egy családi birtok, ott a kézműves csokoládékészítés folyamataival ismerkedhettünk meg.

Ezen a napon látogatást tettünk Lendván a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetben. Érdekes előadást hallottunk a helyi magyarság történetéről. A helyi népdalkör tagja éneket tanított nekünk. Sok ismerettel gazdagodva tértünk vissza őrségi szállásunkra. Fergeteges hangulatban telt az utolsó esténk. Sajnálkoztunk azon, hogy kirándulásunk egy nap múlva véget ér.

Ötödik napunk reggelén Közép-Európa legnagyobb orchidea farmjára látogattunk, ami Dobronak határában található. A Trópusi kertben különleges egzotikus növényekkel ismerkedhettünk meg. A tanulók a biológia órán tanult távoli tájakon élő növényeket élőben tekinthették meg. Emlékül több diák vásárolt növényritkaságokat. Gyönyörű sétát tettünk a Bakónaki-tónál. Itt a lehullott levelekből növény-gyűjteményt készítettünk. Madárhangokat azonosítottunk míg elsétáltunk a Szent Vid kápolnához. A tó energiaparkját is megtekintettük.

Az Őrvidék középkori emlékeinek egyik kiemelkedő településére, Bántornyára is ellátogattunk. Itt a Bánffy-családhoz fűződő Árpád kori templomot néztük meg, ami román és gótikus stílusjegyeket is visel.

Lendva volt következő állomásunk. Felkapaszkodtunk a lendvai szőlőhegyre és felkerestük a Szentháromság kápolnát, ahol Hadik Mihály törökverő hadvezért temették el. Gyönyörködtünk a csodálatos kilátásban, ami három ország látóhatárát vetíti elénk.

Megtekintettük a Bánffy-Eszterházy kastély kiállításait, ahol Zala György alkotásainak miniatűr másait is láthattuk, valamint megcsodáltuk a hetési tájegység népviseletét, használati tárgyait.

Lendva belvárosában a Szent Katalin plébániatemplom mellett található Szent István szobrot is felkerestük és megcsodáltuk Makovecz Imre által épített kultúrpalotát. Elérzékenyülve vettünk búcsút Szlovéniától, hogy véget ér csodás kirándulásunk. A buszra felszállva utolsó állomásunk helyszínére szeretett szülőfalunkba, Sárszentágotára indultunk. Zalaegerszegen elbúcsúztunk nagytudású, kedves, lelkiismeretes honismereti vezetőnktől, aki kalauzolt bennünket a tartalmas programokon.

Köszönetet mondok a szülőknek, akik legféltettebb kincsüket, gyermeküket engedték el erre a kirándulásra, kifejezve ezzel bizalmukat irántunk. A kirándulás honismereti vezetőjének, Hanyi Zsoltnak emberséges hozzáállása segítette a tanulók ismereteinek bővítését, a határainkon túl élő magyarok életének, kultúrájának megismerését. Hujbert Gábor gépkocsivezető udvarias magatartása, biztonságos vezetése hozzájárult ahhoz, hogy kényelmesen utazva tölthettük el ezt az öt napot. Köszönöm Kolléganőm, Hegedűs Angelika lelkiismeretes, önzetlen, munkáját és a sok fotót, amit készített. Tanulóink felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Egy életre meghatározó közösségi érzésben volt része diákjainknak, hogy az Adriai-tenger csodás látványának szépségét közösen élhettük át.

A kiránduláson készült fényképek itt tekinthetők meg.

Témanap – 2023. június 2.

2023.június 2-án témanap keretében is megemlékeztünk a trianoni békeszerződésről. Iskolánk diákjai az iskola parkjában az 1848/ 49-es emlékműnél gyűltek össze és énekelték el Szarka Tamás Kézfogás című énekét.

A felsős diákoknak rövid ismertető keretében beszéltünk a diktátum aláírásának évfordulójáról. Vers és zenei részletek segítségével emlékeztünk a nemzeti összetartozás szükségességéről.

A Határtalanul! kirándulás előkészítő óráira készült térképekből, rajzokból, képekből kiállítást szerveztünk az iskola aulájában és azt bemutattuk diáktársainknak. A kiállítás egy hétig volt megtekinthető.

Mivel kirándulásunk a tanév utolsó napjaiban valósult meg, a programban résztvevő diákok élménybeszámolója szeptember hónapra tevődik. Egy tanítási napon témanapot tartunk. Ismeretszerző órát tartunk a Kárpát-medence magyarságáról Iskolaitársainknak osztályonként képes és szöveges beszámolót készítünk. Az elhangzott információkról feladatlapot oldanak meg társaink.

 A kirándulásról készült képekből tablót készítünk és azt az iskola aulájában kiállítjuk szeptember hónapban, ami egy hétig megtekinthető lesz minden diák és szülő számára.

2023. június 2-án nyíló kiállítás tanulói munkákból június 11-ig. A fényképek itt tekinthetők meg.

Magyarság Háza

A Magyarság Háza jóvoltából 2023. 06. 08-án iskolánk 7.osztályos diákjai, valamint kísérő tanáraik egy fantasztikus előadáson vehettek részt, melynek a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet adott helyet. Itt lebilincselő előadását hallgathattunk meg. Az intézet munkatársa személyes élményeit osztotta meg velünk a nemzeti identitásáról. magyarságtudatáról, Magyarországhoz fűződő kapcsolatáról, szülőhelyének szeretetéről. Beszélt arról. hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie magyarként. Elmondta milyen érzés az, mikor mindenhová tartozik az ember, de itt is, ott is nehezen fogadják. el. Őszinte, megható, szívből jövő gondolatai magával ragadó előadása mély nyomot hagyott minnyájunkban. Örömökről, sikerekről is hallhattunk. Köszönjük a lehetőséget! Iskolánk tanulója Hír Boglárka rövid kiselőadást készített településünk hagyományairól. Fényképek segítségével mutattuk be falunkat. Átadtuk a település címerével készített könyvjelzőnket.

A kiselőadáskor használt fényképek itt tekinthetők meg.

Kurjáné Tóbel Mária tanár, projektvezető